Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Projekt "Polska - moja Ojczyzna"

Głównym celem projektu jest włączanie mieszkańców powiatu ryckiego  w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do Niepodległości oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej mieszkańców powiatu ryckiego oraz jak najszersze ich włączenie do wspólnych, aktywnych i radosnych obchodów Święta Niepodległości.

Cele szczegółowe:

1)      Wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

2)      Kultywowanie tradycji narodowych.

3)      budowa pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne,

4)      upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem Niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

5)      Podniesienie świadomości mieszkańców powiatu ryckiego o wydarzeniach historycznych związanych z odzyskaniem Niepodległości.

6)      Przedstawienie polskiej kultury, nauki, wybitnych postaci i ich osiągnięć.

7)      Rozwój tożsamości narodowej, regionalnej mieszkańców powiatu ryckiego.

8)      Przekazanie wartości patriotycznych, narodowych  wśród dzieci i młodzieży .

9)      Angażowanie dzieci i młodzieży w upowszechnianiu wydarzeń związanych  z odzyskaniem Niepodległości.

10)  Poszerzenie oferty kulturalnej.

11)  Nawiązanie form współpracy i współdziałania z innymi organizacjami.

12)  Wzrost wiarygodności, zaufania i wizerunku Organizacji i jej Partnerów.

13)  Wymiana doświadczeń pracowników Organizacji oraz Partnerów.

14)   Aktywizacja grup defaworyzowanych.

15)   Aktywizacja społeczności lokalnej.

16)   Promocja dorobku artystycznego mieszkańców z obszarów wiejskich.

17)   Integracja społeczna mieszkańców.

18)   Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru wiejskiego.

 

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy powiatu ryckiego w tym: dzieci i młodzież, seniorzy 60+, organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe, kulturalne.

W  ramach realizacji projektu  planowane  są  zadania:  

  1. 1.      Od 1.09 – 20.11.2019 r. kampania informacyjna i promocyjna.
  2. 2.      Od 20.09.2019 – 15.11.2019 – warsztaty dla 10  grup z zakresu tańców narodowych. Uczestnikami warsztatów będą dzieci i młodzież.   
  3. 3.      W dniu 27.10.2019 r. – Konkurs Tańców Narodowych pt. „Poloneza czas zacząć”
  4. 4.      W okresie od 1.10. – 31.10.2018 r.przeprowadzony zostanie Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „A to Polska właśnie”. Przewiduje się min. 500 prac plastycznych w 4 kategoriach wiekowych: dzieci do lat 9, dzieci w wieku 10-12 lat, młodzież, senior. Dla wszystkich autorów przewiduje się pamiątkowe dyplomy zaś dla zwycięzców nagrody książkowe. Wszystkie prace stanowić będą wystawę pokonkursową w instytucjach Kultury powiatu ryckiego, będących partnerami projektu.
  5. 5.      W okresie od 1.11.-20.11.2019 r. planuje się zakończenie obchodów jubileuszu, widowiskiem poetycko-muzycznym „Polska, moja Ojczyzna” w wykonaniu uczniów szkół Gminy Ryki, Stężyca, Dęblin, Kłoczew, dzieci i młodzieży MDK w Dęblinie i w Rykach, Kół Gospodyń Wiejskich i chórów działających w powiecie ryckim. Na scenie Centrum Edukacyjno- Sportowego w Stężycy, pojawią się postaci bohaterów historycznych, literackich, artystów i zwykłych ludzi. Piękne strofy poezji i pieśni patriotycznych wzbogacone zostaną formami tańców polskich prezentujących kwintesencję polskości: dumę, godność, melancholię, fantazję, kreatywność i żywiołowość. Jak w polonezowym korowodzie, artyści poprowadzą widzów przez epoki, wydarzenia historyczne i obyczajowe. Widowisko „Polska, moja Ojczyzna” to kompilacja ośmiu symbolicznych scen przybliżających widzom niezwykle ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu.

Scena I – Chrzest Polski

Scena II – O godność, o wolność

Scena III – Konstytucja 3 Maja

Scena IV – Pożegnanie powstańca

Scena V – Ułani, ułani (I wojna światowa)

Scena VI – Lwowskie Orlęta

Scena VII – Polski wrzesień

Scena VIII (finał) - Moja Polska nie zginęła, póki żyje w nas.

W widowisku nie zabraknie min. poetów narodowych: Jana Andrzeja Morsztyna, Ignacego Krasickiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, Księżnej Anny Pauliny Jabłonowskiej ze swoim dworem, Tadeusza Kościuszki, Mieszka I a nawet Jego Wysokości Stanisława Augusta Poniatowskiego Króla Polski. Aby podnieść walory wizualne widowiska, niezbędne jest wyposażenie aktorów w stroje oraz rekwizyty z epoki. Bogactwo akcji na scenie, dopełnią estradowe światła i profesjonalne nagłośnienie. W przygotowanie widowiska będzie zaangażowanych 10 nauczycieli szkół będących Partnerami Projektu. Nad całością strony muzycznej będzie czuwał zatrudniony dyrygent chóru.

 Widowisko adresowane do mieszkańców powiatu ryckiego. Przewiduje się udział minimum. 400 osób występujących i 400 widzów. Dla osób i grup zaangażowanych w przygotowanie widowiska przewiduje się pamiątkowe dyplomy (ok. 40 szt.).

W ramach projektu odbędą się różne konkursy. Regulaminy i karty zgłoszeń do pobrania w zakładkach.