Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki

REGULAMIN KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

1. Do koła bibliotecznego należeć mogą uczniowie z klas V-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

2. Spotkania członków koła odbywają się raz w tygodniu.

3. Uczniowie biorący czynny udział w pracach koła zostaną wyznaczeni do pełnienia dziennych dyżurów przy obsłudze czytelników oraz nagrodzeni na koniec roku szkolnego (wpisanie pochwały do dziennika lekcyjnego, dyplom, nagroda książkowa).

4. Uczniowie nie wywiązujący się z obowiązków zostaną skreśleni z listy członków.