Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki

    

PLAN

KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO

W NOWODWORZE

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 OPRACOWAŁA:  ANNA RYBAK

 

 

 

 

 
CELE
DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 

 •  zapoznanie z pracą bibliotekarza;
 • zapoznanie z księgozbiorem bibliotecznym;
 • zapoznanie z budową książki;
 • zapoznanie z budową karty katalogowej;
 • zapoznanie z układem książek na półkach;
 • integracja dzieci i młodzieży;
 • uczenie współdziałania, odpowiedzialności i systematyczności;
 • pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu konkursów bibliotecznych;
 • wyrabianie pewność siebie;
 • głośne czytanie książek młodszym uczniom naszej szkoły;
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności;
 • rozwijanie estetyki i poczucia piękna;
 • poszerzanie wiedzy;
 • uczenie poszanowania książek;
 • wyrabianie nawyku właściwego zachowania w bibliotece;

  

PROGRAM PRACY KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 

Zadania do realizacji

Opis założonych osiągnięć ucznia

1. Pomoc
w udostępnianiu zbiorów.

 • Potrafi wyszukać książkę w katalogu alfabetycznym, rzeczowym;
  • Potrafi wypożyczyć książkę czytelnikowi;
  • Zna rozkład książek na półkach;
  • Umie ułożyć książki na półkach;

2. Prace techniczne

w bibliotece.

 •  Wie gdzie w książce należy stawiać pieczątki;
 •  Potrafi wypisać kartę książki;
 • Umie starannie obłożyć książkę;
 • Potrafi naprawić zniszczoną książkę;

3.  Prowadzenie kroniki szkoły, wykonywanie napisów, przepisywanie tekstów, wykonywanie gazetek bibliotecznych.

 • Opisuje wydarzenia z życia szkoły do kroniki szkolnej;
 • Potrafi zgrać zdjęcia z aparatu szkolnego;
 • Wklei zdjęcia do kroniki;
 • Sporządzi i zaktualizuje napisy na regałach;
 • Wykona zaproszenia, ogłoszenia; informacje dotyczące działalności biblioteki;
 • Zgromadzi  materiały i wykona gazetkę biblioteczną;

4. Dbanie o porządek
 i estetyczny wygląd biblioteki.

 • Ustawi krzesła i stoliki;
 • Zadba o czystość w pomieszczeniu;
 • Podleje kwiaty;
 • Pomoże w wykonaniu dekoracji;

5.  Organizowanie konkursów bibliotecznych

 • Pomaga przy organizowaniu konkursów bibliotecznych
 • Prowadzi konkursy biblioteczne;

6. Popularyzowanie czytelnictwa

 • Chętnie czyta młodszym czytelnikom wybrane pozycje książkowe;
 • Swoją postawą zachęca innych uczniów do czytania książek;