Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Informacje o projekcie

   W roku szkolnym 2011/2012 szkoła realizuje projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III SP. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    W ramach projektu uczniowie kl. I-III biorą udział w następujących zindywidualizowanych zajęciach:

 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

- zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe.

Realizacja programu ma na celu wspieranie uzdolnień oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Harmonogram zajęć:

1. Zajęcia logopedyczne:

poniedziałek    12.40 - 13.40

wtorek             11.50 - 12.50

środa               12.40 - 13.40

piątek               12.40 - 13.40

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze:

klasy Ia-Ib   środa    11.50-12.35

klasa III      poniedziałek   11.50 - 12.35

3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu:

klasa IA i Ib     czwartek - 12.40 - 13.25

klasa II            poniedziałek 11.50 - 12.35

klasa III          czwartek       12.40 - 13.25

4. Zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

klasa Ia i  Ib    wtorek    11.50 - 12.35

klasa II            środa      11.50 - 12.35

5. Gimnastyka korekcyjna:

środa          11.50 - 12.35

piątek         12.45 - 13.30

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe:

wtorek        13.30 - 15.30

piątek         13.30 - 15.30