Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Informacje o projekcie

Klasa III SP w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczy w programie dla szkół "Aktywnie po zdrowie". Jest to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Program ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci postaw pozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Cały program jest podzielony na trzy główne sezony - jesienny, zimowy i wiosenny. Każdy z tych etapów zbudowany jest wokół tematu przewodniego i stanowi logiczną całość oraz jest oparty na podobnej strukturze, której stałymi elementami są: zajęcia lekcyjne, konkursy, Forum dla Rodziców.