Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Radosna Szkoła

W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa przystąpiła do projektu "Radosna Szkoła".

W ramach projektu nasza placówka otrzymała pmoce dydaktyczne z małej i dużej motoryki.

Pomoce zostały umieszczone w małej sali gimnastycznej i w jednej  z klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie korzystają z zakupionych pomocy podczas zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III oraz zajęć świetlicowych.