Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Informacje o Szkolnym Klubie Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze rozpoczął działalność z dniem 16.02.2010r.
Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczycielki naszej szkoły:

 • Magdalena Górecka-Jaraszek
 • Dorota Stosio
 • Justyna Wojtaś

Członkami Klubu są zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum. Spotkania odbywają się według zaplanowanego na początku każdego semestru harmonogramu SKW.

Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest:

 • uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby ludzi żyjących wokół nas,
 • zawieranie wartościowych, głębokich przyjaźni,
 • nabywanie i kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i obywatelskich,
 • wskazywanie sposobów i inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • podnoszenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami i problemami dnia codziennego,
 • zacieśnianie więzi między uczniami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym,
 • kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności,
 • kształtowanie umiejętności działania w zespole,
 • wzbogacanie uczniów i szkoły o nowe doświadczenia, poszerzanie tradycji szkolnych,
 • tworzenie warunków ułatwiających samorealizację i rozwój zainteresowań uczniów,
 • współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.