Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Przedsięwzięcie „Kształcenie u uczniów klas pierwszych i drugiej umiejętności ustnej prezentacji na wybrany temat"

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

  • Kształcenie u uczniów umiejętności formułowania ustnej prezentacji;
  • Kształcenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego mówienia;
  • Doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji własnej pracy;
  • Kształcenie u uczniów umiejętności samokształcenia, samodzielnego zdobywania wiedzy na wybrany temat i motywowanie ich do podejmowania się tego typu zadań;
  • Kształcenie u uczniów umiejętności i nawyku wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji wybranych zadań;
  • Doskonalenie umiejętności pisania planu kompozycyjnego;
  • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia;
  • Rozwijanie w uczniach świadomości językowej w związku z tworzeniem wypowiedzi;
  • Budzenie w uczniach odpowiedzialności za realizację podjętego zadania oraz wiary we własne możliwości.

Pliki do pobrania