Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Wyniki konkursów

W ramach przedsięwzięcia edukacyjnego „Nikt nie kocha tak ojczyzny jak Polacy” , które ma uczcić w ZSO im. W. Nałkowskiego w Nowodworze 70. Rocznicę bitwy o Monte Cassino i wybuchu Powstania Warszawskiego, zostały przeprowadzone dwa konkursy historyczne, które koordynował pani Wioletta Grudka we współpracy z paniami: Agnieszką Pietrzak i Dorotą Stosio.

Konkurs historyczno- plastyczny „Karty z powstańczego albumu”  był przeznaczony dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej. Mali artyści mieli za zadanie wykonać na czarnym tle formatu A1 pracę stylizowaną na kartę ze starego albumu zawierającą zdjęcia z Powstania Warszawskiego, które powinny być podpisane adekwatnie do swojej treści. Do komisji konkursowej wpłynęło bardzo dużo prac, które były pięknie wykonane i bardzo pomysłowe. I miejsce zajęła Patrycja Cuch, II- Oliwia Wysocka, a III- Patryk Gągała.

Konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Bez ludzkiej pamięci nie istnieje przeszłość”  został zorganizowany w klasach I- III Gimnazjum. Każda klasa gimnazjalna przedłożyła do oceny przynajmniej dwie prezentacje multimedialne, jedną dotyczącą bitwy o Monte Cassino i jedną poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. Prac wpłynęło więcej, gdyż uczniowie okazali się zainteresowani tematyką. Uczestnicy konkursu musieli się wykazać nie tylko umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnych, ale również wiedzą i dużym zaangażowaniem, ponieważ w podstawie programowej z historii dla gimnazjum nie są przewidziane treści dotyczące współczesnej historii Polski. Uczestnicy konkursu musieli zatem samodzielnie szukać potrzebnych informacji i konsultować się z nauczycielami. I miejsce zdobyli ex aequo dwaj uczniowie- Krystian Szewczak i Dawid Surmacz, II- Mateusz Sęk, a III- Kacper Krekora. Komisja przyznała ponadto dwa wyróżnienia- Rafałowi Cuchowi i Maciejowi Cąkale.

Nagrody w obu konkursach ufundowała Rada Rodziców, ponadto w Konkursie „Bez ludzkiej pamięci nie istnieje przeszłość”  laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie- pana Jacka Weltera- który wręczył je osobiście.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za ogromne zaangażowanie.