Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

08-503 Nowodwór

Nowodwór 73

Tel./ Fax  81 866-10-06

zsonowodwor@gmail.com

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 

W dniu 5 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja Czas dla ludzi młodych – wsparcie priorytetowej w 2013 roku grupy osób młodych poprzez promowanie poradnictwa zawodowego, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w powiecie ryckim i lubelskim ziemskim partnerstwa lokalnego na rzecz promocji znaczenia poradnictwa zawodowego na poziomie szkół gimnazjalnych. Spotkanie to stanowi uwieńczenie dotychczasowych prac nad standardem prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego.

Wypracowanie Standardu i uaktualnienie wiedzy nauczycieli stanowi główny cel Pilotażu. W ramach Projektu pilotażowego zaplanowano przeprowadzenie dla każdej III klasy w szkole, 6 godzin lekcyjnych, w trzech 1,5 godzinnych modułach tematycznych - realizacja modułów  będzie odbywała się w  okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 r.

Zakres merytoryczny modułów tematycznych obejmuje:

  • ·         samopoznanie,
  • ·         informacje o zawodach i lokalnym rynku pracy,
  • ·         ofertę edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego,

Ponadto, w ramach Pilotażu, zorganizowane zostaną dwa spotkania o charakterze informacyjnym dla rodziców i opiekunów uczniów klas III; a osoby prowadzące w szkołach zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów, zostaną wyposażone w najaktualniejszą wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego podczas spotkań doskonalących, organizowanych przez doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie.

Biorąc pod uwagę badania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które pokazują, iż 4,8% młodzieży w wieku szkolnym zna pojęcie i rolę poradnictwa zawodowego, bądź korzystała z usług doradcy zawodowego, wyrażamy nadzieję, iż uświadomienie roli poradnictwa poprzez Pilotaż
i ujednolicenie usługi doradztwa zawodowego, przyczyni się do trafności dokonywanych wyborów kierunku kształcenia i zawodu przez ludzi młodych, a w konsekwencji do poprawy sytuacji na rynku pracy.